TOP

ECOPIA PZX

日本人氣最高級低油耗輪胎 普利司通具有最高級的低油耗性能、在日本非常廣受好評 附加「樂趣」性能「ECOPIA品牌」的高階新商品

門市據點

產品特性

日本人氣最高級低油耗輪胎 普利司通具有最高級的低油耗性能、在日本非常廣受好評 附加「樂趣」性能「ECOPIA品牌」的高階新商品

產品規格

輪胎尺寸 載重 速限 195/65R14 89 H 205/65R15 94 V 215/65R15 96 H 185/65R15 88 H 185/60R15 84 V 195/65R15 91 H 195/60R15 88 V 195/55R15 85 V 205/55R16 91 V 205/60R16 92 V 205/65R16 95 H 215/60R16 95 V 225/60R16 98 H 225/55R16 95 V 215/55R17 94 V